تست لاینر سوپر – TLS GSM: 120 – 135 ± 3 Burst Strength (KPa): 240 – 320 RCT (kN/m): 1 – 1.3 Cobb 60: 25 – 40 Moisture (%): 7.5±1 Tensil: 104 °Area Temperature: (23±1)* %CArea Moisture: (50±2)*

 کرافت لاینر تیپ ب – KLB GSM: 125 – 150 ± 3 Burst Strength (KPa): 330 – 350 RCT (kN/m): 1.2 – 1.9 Cobb 60: 35-40 Moisture (%): 7.5±1 Tensile (N): 110-130 °Area Temperature: (23±1)* %CArea Moisture: (50±2)*

کرافت لاینر GSM: 200 ± 4 Burst Strength (KPa): 470-530 RCT (kN/m): 3.321 Cobb 60: 25-30 Moisture (%): 7.5±1 Tensile (N): 189.80 °Area Temperature: (23±1)* %CArea Moisture: (50±2)*

تست لاینر سوپر – TLS GSM: 120 – 135 ± 3 Burst Strength (KPa): 240 – 320 RCT (kN/m): 1 – 1.3 Cobb 60: 25 – 40 Moisture (%): 7.5±1 Tensil: 104 °Area Temperature: (23±1)* %CArea Moisture: (50±2)*